Fælles grundlag for børns læring

 

 

Balancebræt

En del af tænkningen i grundlaget er bygget op omkring et balancebræt, som kan støtte dialogen og arbejdet med de fire dimensioner: formel, uformel, intenderet og realiseret læring. Det handler om at sikre en balance i både de fagprofessionelle, børnenes og de unges læring.